Thứ tự ưu tiên thanh toán di sản thừa kế

Thanh toán di sản thực chất là thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại đồng thời trừ đi phần tài sản phát sinh từ việc phục vụ cho người chết (chi phí mai táng) cũng như chi phí cho việc quản lý di sản. Tuy nhiên, trong thực tế có những trường hợp người chết để lại nhiều nghĩa vụ mà di sản thừa kế không đủ để thanh toán. Khi đó, cần lưu ý thứ tự ưu tiên thanh toán các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế cụ thể như sau:

1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng

Là những chi phí phát sinh từ việc lo tang lễ, chôn cất người chết. Những chi phí này phải được xác định trên cơ sở kết hợp giữa sự cần thiết phải chi và sự phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương.

2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu

Là khoản tiền mà người chết khi còn sống phải thực hiện đối với người được cấp dưỡng theo quy định của pháp luật.

3. Chi phí cho việc bảo quản di sản

Bao gồm tiền chi trả cho việc người bảo quản di sản đã cố duy trì giá trị của di sản và khoản tiền thù lao mà người đó được hưởng (nếu có).

4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ

Người sống nương nhờ là người sống trong hoàn cảnh cô đơn, tàn tật, không có khả năng kiếm sống nên phải hoàn toàn nương nhờ vào người chết khi người này còn sống. Thông thường, người sống nương nhờ không phải là người thừa kế của người chết.

5. Tiền công lao động

Là khoản tiền phải trả cho công sức của người lao động trong trường hợp nếu người để lại di sản lúc còn sống đã mua sức lao động của người đó. Khoản tiền này được xác định theo hợp đồng lao động hoặc theo các hợp đồng dân sự khác mà người để lại di sản phải chi trả, nhưng chưa kịp trả thì đã chết.

6. Tiền bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại là một hình thức trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên có hành vi gây ra thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách bù đắp, đền bù tổn thất về vật chất và tinh thần cho bên bị thiệt hại.

7. Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước

Bao gồm các khoản tiền mà một người phải nộp tính theo từng loại thuế đối với Nhà nước, cùng với các khoản tiền mà họ còn nợ Nhà nước nhưng họ chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa hết thì đã chết.

8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân

Là những khoản tiền hoặc những lợi ích vật chất khác mà người chết chưa thanh toán hoặc chưa kịp thanh toán cho cá nhân, pháp nhân được xác lập thông qua các giao dịch dân sự. Khi chưa thực hiện các khoản nợ nói trên mà người đó đã chết thì căn cứ vào các giao dịch để xác định khoản tiền mà chủ nợ được quyền thanh toán từ di sản.

9. Tiền phạt

Bao gồm những khoản tiền do bị xử phạt hành chính, hình sự hoặc những khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng…

10. Các chi phí khác

Ngoài các khoản được xác định theo thứ tự trên, thì trước khi hưởng di sản, người thừa kế phải trừ di sản để thanh toán khoản chi phí khác (nếu có) như chi phí cho việc vận chuyển di sản, tiền sửa chữa khi di sản hư hỏng…

Theo thứ tự trên, khi thanh toán tài sản phải thanh toán từng nghĩa vụ một. Nghĩa vụ tiếp theo chỉ được thanh toán khi những nghĩa vụ trước đó đã được thanh toán hoặc đã được thanh toán theo đúng yêu cầu của người có quyền.

Sau khi đã thanh toán nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại theo thứ tự ưu tiên và các khoản chi phí khác liên quan đến thừa kế, số tài sản còn lại sẽ được phân chia cho những người thừa kế.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Số 1 Hà Nội. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, nhanh chóng cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có vướng mắc các vấn đề pháp lý liên quan.

Mọi thắc mắc của Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 024.6656.9880 – Hotline: 096.128.9933
  • Email: luatso1hanoi@gmail.com
  • Fanpage: Công ty Luật Số 1-HN
  • Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà số 33 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP.Hà Nội