Thủ tục Cấp GCNQSDĐ cho người mua nhà thuộc sở hữu của nhà nước

Thẩm quyền Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội
Đối tượng thực hiện Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Trình tự thực hiện Bước 1: Người mua nhà hoặc đơn vị quản lý nhà nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định trên tại Bộ phận 1 cửa- Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC cho người nộp hồ sơ .

+ Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm: kiểm tra hồ sơ, viết và cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định 12/2017/QĐ-UBND;

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ:

– Gửi số liệu địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc xác định đơn giá thuê đất (đối với trường hợp thuê đất);

– Cập nhật, bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và có văn bản gửi các cơ quan liên quan để cập nhật, chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính của Thành phố;

– Khi người được cấp Giấy chứng nhận nộp đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính, thì thu phí, lệ phí theo quy định, thu giấy tờ gốc về đất và tài sản gắn liền với đất, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp, chuyển lại hồ sơ (kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đã ký cấp) cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để lưu trữ, quản lý theo quy định.

Đồng thời gửi thông báo (kèm theo danh sách người mua nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận) và một (01) bản sao Giấy chứng nhận cho Sở Xây dựng và đơn vị quản lý, vận hành nhà lưu để theo dõi

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội
Hồ sơ
Số lượng 01 (bộ)
Thành phần 1, Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và TSKGL với đất;
2, Hợp đồng mua bán nhà cũ thuộc sở hữu Nhà nước (kèm bản vẽ thể hiện diện tích nhà, đất) (01 bản chính);
3, Chứng từ chứng minh đã nộp tiền mua nhà vào Ngân sách Nhà nước (Bản sao chứng thực);
4, Tờ khai lệ phí trước bạ đã có chữ ký của người mua nhà (theo mẫu);
5, Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng minh thư quân đội (sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng) của người đề nghị mua nhà ở; trường hợp là vợ chồng đề nghị được đứng tên trong Giấy chứng nhận phải có một trong các giấy tờ chứng minh quan hệ vợ chồng (sổ hộ khẩu gia đình có thể hiện quan hệ vợ chồng; bản sao giấy đăng ký kết hôn hoặc đơn có xác nhận Ủy ban nhân dân cấp xã), đồng thời vợ và chồng phải cùng đứng tên trên đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận.
Thời hạn giải quyết Không quá 30 ngày  kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện – Hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

– Hồ sơ không hợp lệ: Thông báo hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối đăng ký.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính – Luật đất đai 2013;

– Luật kinh doanh Bất động sản năm 2014;

– Luật Xây dựng 2014;

– Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

– Các Nghị định Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011; số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013; số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015;

– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 124/TT-BTC ngày 31/8/2011, số 34/TT-BTC ngày 28/3/2013;

– Thông tư của Bộ Tài chính: số 124/TT-BTC ngày 31/8/2011; số 34/TT-BTC ngày 28/3/2013;

– Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 60/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014; số 47/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014; số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015.