Hướng dẫn thủ tục

Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay không ngừng hoàn thiện nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính – tư pháp và giảm thiểu tối đa chi phí, thời gian cho doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, các thủ tục hành chính – tư pháp hiện nay vẫn còn tương đối nhiều và được quy định rải rác trong hệ thống văn bản pháp luật do nhiều cơ quan ban hành tại các thời điểm khác nhau. Do đó, trên thực tế, khi phát sinh các công việc liên quan đến các thủ tục hành chính – tư pháp, người dân không phải lúc nào cũng nắm được đầy đủ các điều kiện, quy trình, thủ tục và thành phần hồ sơ cần thiết theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gây lãng phí về thời gian, tiền bạc và trong nhiều trường hợp có thể làm mất đi cơ hội.
Để giúp khách hàng dễ dàng thực hiện và giảm thiểu chi phí, thời gian trong việc giải quyết các công việc, Công ty Luật số 1 Hà Nội đã hệ thống các thủ tục hành chính và hướng dẫn chi tiết thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm các thủ tục sau:

Thủ tục tách thửa đất