Tranh tụng các vụ án Hành chính

Luật tố tụng hành chính đã góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Bên cạnh đó, Luật tố tụng hành chính còn bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đối với các Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị kiện là những Quyết định, hành vi làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trong các vụ án hành chính không ít những vụ án phức tạp có liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người; các tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn nhau cần có thời gian kiểm tra, xác minh, đánh giá hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn. Trong một số trường hợp đương sự là người nước ngoài đang ở nước ngoài hoặc người Việt Nam đang cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài. Vì vậy, những trở ngại khách quan làm cho người có quyền, nghĩa vụ không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền hoặc nghĩa vụ của mình.

Luật Số 1 Hà Nội có Luật sư chuyên về các vụ án hành chính như:

Tư vấn khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính:

–  Tư vấn thực hiện các thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai (đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất…);

– Tư vấn thực hiện các thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân;

– Thực hiện các thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu tài sản;

– Thực hiện các thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế;

– Thực hiện các thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất;

– Thực hiện các thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;

– Thực hiện các thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý hộ tịch.

Khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính:

– Tiến hành các thủ tục khởi kiện tranh chấp về thu hồi, đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng;

– Tiến hành các thủ tục khởi kiện tranh chấp về quy trình, thời gian cấp sổ đỏ;

– Tiến hành các thủ tục về tranh chấp về thời gian, hồ sơ giấy tờ trong lĩnh vực hành chính (như lĩnh vực xuất nhập khẩu, cấp giấy phép hành nghề, thuế, thông quan…..);

– Giúp đỡ khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực cấp giấy phép hoạt động, cấp giấy phép con…;

– Cử luật sư tham gia tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong phiên tòa hành chính, như khiếu kiện: quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất, quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Thực hiện các thủ tục kháng cáo bản án sơ thẩm, làm văn bản kiến nghị gửi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm, Tái thẩm bản án  hành chính đã có hiệu lực pháp luật;

–  Đại diện theo ủy quyền làm việc với các bên liên quan trong việc thi hành bản án hành chính.

Hãy liên hệ ngay với Luật sư theo số hotline 1900 966 980 khi bạn gặp rắc rối với pháp luật hành chính