Thủ tục xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá

Căn cứ pháp lý:

  Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
– Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

– Thông tư liên tịch số 14/TT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

– Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

1. Hồ sơ xin giao đất, thuê đất.

 

Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT thì Người sử dụng đất có nhu cầu xin giao đất hoặc thuê đất làm hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

– Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 kèm theo Thông tư này;

– Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.

– Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ( bản chính)

– Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất của Sở tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất dể thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc bán để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước ( bản sao);

– Báo cáo tác động môi trường đã được phê duyệt hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận ( bản sao).

2. Cách thức thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ ( Phòng tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ kèm theo phiếu tiếp nhận.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu và trả kết quả

– Phòng tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất; cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Phòng tài nguyên và môi trường hướng dẫn người xin giao đất, thuê đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

– Phòng tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất.

– Sau khi có quyết định giao đất ( đối với trường hợp giao đất); quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất ( đối với trường hợp thuê đất) thì Phòng tài nguyên và Môi trường giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.

3. Thời hạn giải quyết.

Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác vui lòng liên hệ đến Luật sư tư vấn trực tiếp TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT 1900 966 980 hoặc Email: luatso1hanoi@gmail.com để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời!