Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ

Giám hộ là chế định nhằm bảo vệ quyền lợi cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Bởi vậy, quyền và nghĩa vụ của người giám hộ được quy định cũng nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của họ. Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, người giám hộ có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Nghĩa vụ của người giám hộ

1.1. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ chưa đủ mười lăm tuổi

 • Chăm sóc, giáo dục người được giám hộ.
 • Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường hợp pháp luật quy định người chưa đủ mười lăm tuổi có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
 • Quản lý tài sản của người được giám hộ.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

1.2. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi

 • Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường hợp pháp luật quy định người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
 • Quản lý tài sản của người được giám hộ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

1.3.Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

 • Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ.
 • Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự.
 • Quản lý tài sản của người được giám hộ.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.
* Lưu ý: Đối với người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có nghĩa vụ theo quyết định của Tòa án trong số các nghĩa vụ nêu trên.

2. Quyền của người giám hộ

Người giám hộ có các quyền được quy định tại Điều 57 BLDS năm 2015, ngoài ra có thể có các quyền khác được quy định trong văn bản cử giám hộ (Điều 54 BLDS). Quyền của người giám hộ được quy định nằm mục đích của việc giám hộ là chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có các quyền sau đây:

 • Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ.
 • Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ.
 • Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có quyền theo quyết định của Tòa án trong số các quyền nêu trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Số 1 Hà Nội. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, nhanh chóng cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có vướng mắc các vấn đề pháp lý liên quan.
Mọi thắc mắc của Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau:
 • Điện thoại: 024.6656.9880 – Hotline: 096.128.9933
 • Email: luatso1hanoi@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật Số 1-HN
 • Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà số 33 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.