Các bên ký kết Hợp đồng thương mại có thể thỏa thuận lãi suất tiền chậm thanh toán trên 20%/năm không?

Theo quy định tại Điều 306 Luật Thương mại năm 2005, trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả.  Vậy các bên ký kết Hợp đồng thương mại có thể thỏa thuận lãi suất tiền chậm thanh toán trên 20%/năm không?

1. Có được thỏa thuận lãi suất tiền chậm thanh toán không?

Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Căn cứ theo quy định nêu trên, các bên khi ký kết hợp đồng thương mại có thể thỏa thuận về tiền lãi do chậm thanh toán, bao gồm thỏa thuận lãi suất trên số tiền chậm thanh toán.

Trường hợp không có thỏa thuận hoặc pháp luật không có quy định khác, thì tiền lãi suất trên số tiền chậm trả là lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

2. Các bên có được thỏa thuận lãi suất tiền chậm thanh toán trên 20%/ năm không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự 2015: 

Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

Cụ thể, khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 quy định

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Như vậy, các bên có thể thỏa thuận lãi suất đối với tiền chậm thanh toán khi một bên vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng nhưng không được vượt quá 20%/năm. Trường hợp thỏa thuận lãi suất vượt quá 20%/năm thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Số 1 Hà Nội. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, nhanh chóng cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có vướng mắc các vấn đề pháp lý liên quan.
Mọi thắc mắc của Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau:
  • Điện thoại: 024.6656.9880 – Hotline: 096.128.9933
  • Email: luatso1hanoi@gmail.com
  • Fanpage: Công ty Luật Số 1-HN
  • Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà số 33 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP.Hà Nội