Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi chưa đăng ký kết hôn

Thẩm quyền đăng ký khai sinh – Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.

– Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện giải quyết đối với trường hợp khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hồ sơ Khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì cơ quan đang ký hộ tịch kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con, hồ sơ gồm:

1. Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

2. Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch;

3. Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định pháp luật.

Nếu tại thời điểm sinh con mà bố mẹ chưa đăng ký kết hôn thì con không được xác định là con chung của hai vợ chồng, cán bộ tư pháp hộ tịch sẽ yêu cầu bố mẹ làm thủ tục xác nhận quan hệ cha con. Theo quy định gồm các giấy tờ, tài liệu như sau:

1. Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

2. Trường hợp không có văn bản quy định tại khoản 1 Điều này thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

Thời hạn đăng ký khai sinh  Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con
Cơ sở pháp lý – Luật Hộ tịch năm 2014

– Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch