Thủ tục Điều chỉnh GCNĐKĐT ra nước ngoài – thay đổi về địa điểm thực hiện dự án

Thẩm quyền Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài) – MPI
Đối tượng Cá nhân, tổ chức đang thực hiện dự án đầu tư
Trình tự

thực hiện

Bước 1: Nhà đầu tư đăng ký thông tin đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh GCNĐKĐT ra nước ngoài tại MPI;
Bước 3: MPI kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;
Bước 4: MPI trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
Cách thức Trực tiếp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hồ sơ Số lượng: 03 (bộ), trong đó có 01 bộ (gốc)

Thành phần:MPI

1, Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

2, Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

3, Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

4, Quyết định điều chỉnh dự án;

5, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

6) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài;

7, Tài liệu liên quan đến nội dung điều chỉnh.

Thời hạn

giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Kết quả

thực hiện

– Hồ sơ hợp lệ: Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đã được điều chỉnh;

– Không hợp lệ: Từ chối quyết định chủ trương đầu tư (nêu rõ lý do).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính – Luật Đầu tư 2014;

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 25/11/2015 hướng dẫn chi tiết và thi hành một số điều Luật Đầu tư;

– Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của  Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài;

– Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư;

– Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.