Phân chia di sản thừa kế

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho những người còn sống. Việc phân chia di sản thừa kế sau khi người để lại di sản chết là vấn đề được những người thừa kế đặc biệt quan tâm và điều này đã được pháp luật quy định khá cụ thể, theo hai hình thức là: theo di chúc hoặc theo pháp luật.

1. Phân chia di sản theo di chúc

Theo cách phân chia này thì ý chí của người lập di chúc được ton trọng và thực hiện, có nghĩa là di sản được chia theo đúng ý nguyện của người đã chết. Để việc chia di sản thừa kế theo đúng ý nguyện của người lập di chúc, việc phân chia di sản theo đúng một trong các trường hợp sau đây:

– Di sản được chia theo hiện vật: Đây là trường hợp người để lại di sản đã xác định rõ trong di chúc ai là người được hưởng di sản là hiện vật, và cụ thể là hiện vật nào.  Và người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện đó  hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

– Di sản được chia theo tỷ lệ: Là trường hợp di chúc đã xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản mà tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản để phân chia di sản. Khi đó mỗi người thừa kế được hưởng phần di sản theo tỷ lệ đã được xác định trên tổng giá trị khối tài sản.

2. Phân chia di sản theo pháp luật

Cách phân chia này sẽ áp dụng các quy định của pháp luật về thừa kế để phân chia di sản cho những người có quyền hưởng di sản.

Trường hợp phân chia di sản theo pháp luật, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai, phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng cho người thừa kế cùng hàng đã thành thai để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra sẽ được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.

Di sản được phân chia theo pháp luật sẽ áp dụng một hoặc cả 2 phương thức: phương thức phân chia theo hiện vật, phương thức phân chia theo giá trị. Theo đó, những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật, nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật hoặc thỏa thuận việc bán di sản để chia.

3. Hạn chế phân chia di sản

Di sản sẽ bị hạn chế phân chia trong những trường hợp sau đây:

– Theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thoả thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời hạn nhất định thì chỉ khi đã hết thời hạn đó di sản mói được đem chia.

– Trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống của người để lại di sản và gia đình thì bên vợ hoặc chồng còn sống đó có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định. Thời hạn này không quá 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn 03 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 03 năm. Khi hết thời hạn này hoặc vợ, chồng còn sống của người để lại di sản đã kết hôn với người khác thì những người thừa kế khác có quyền yêu cầu Tòa án cho chia di sản thừa kế.

4. Phân chia di sản trong một số trường hợp cụ thể

– Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Trường hợp đã phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì người đó phải trả lại di sản hoặc thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị di sản được hưởng tại thời điểm chia thừa kế cho những người thừa kế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Số 1 Hà Nội. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, nhanh chóng cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có vướng mắc các vấn đề pháp lý liên quan.

Mọi thắc mắc của Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 024.6656.9880 – Hotline: 096.128.9933
  • Email: luatso1hanoi@gmail.com
  • Fanpage: Công ty Luật Số 1-HN
  • Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà số 33 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP.Hà Nội