Lao động tự do tại Hà Nội được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/lần

Ngày 21/7/2021, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định 3642/QĐ-UBND về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, lao động tự do trên địa bàn TP. Hà Nội bị mất việc làm do phải dừng hoạt động vì Covid-19 là đối tượng được nhận hỗ trợ như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ

Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố;

– Người lao động bị cách ly, cư trú trong khu vục bị phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

2. Điều kiện được hỗ trợ

Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (lao động tự do) được hỗ trợ khi có đủ 02 điều kiện sau:

– Cư trú hợp pháp;

– Bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

3. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

– Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người/lần.

– Phương thức chi trả: chi trả trực tiếp cho người lao động trên cơ sở danh sách được phê duyệt.

4. Hồ sơ đề nghị

Người lao động là đối tượng được hưởng lập hồ sơ gửi đến UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp sau ngày 15 hàng tháng, hồ sơ gồm có:

1. Giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Bản photo sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tình trạng cư trú do công an xã, phường, thị trấn cấp.

(Người lao động có nơi thường trú và nơi tạm trú không trong cùng phạm vi một xã, phường, thị trấn, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng).

5. Thời hạn giải quyết

– Trong 06 ngày làm việc, UBND cấp xã rà soát và tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội của UBND cấp huyện tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện.

– UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Sau khi ban hành Quyết định, UBND cấp huyện giao UBND cấp xã tổ chức chi trả cho người lao động trong thời gian 02 ngày làm việc.

* Thời gian người lao động gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất là ngày 31/01/2022.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Số 1 Hà Nội. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, nhanh chóng cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có vướng mắc các vấn đề pháp lý liên quan.

Mọi thắc mắc của Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 024.6656.9880 – Hotline: 096.128.9933
  • Email: luatso1hanoi@gmail.com
  • Fanpage: Công ty Luật Số 1-HN
  • Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà số 33 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP.Hà Nội