Khai giá thấp hơn thực tế khi mua bán nhà đất thì sẽ ra sao?

Khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông thường thì người bán và người mua thỏa thuận với nhau khai giá giao dịch thấp hơn so với giá trong hợp đồng mua bán nhằm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân cho người bán và người mua được giảm.

Tuy nhiên, việc thỏa thuận trên nếu bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì sẽ tùy vào mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế quy định tại Điều 200 BLHS 2015.

Bên cạnh đó, theo Điều 124 BLDS 2015 quy định về giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo, cụ thể: “khi các bên đã xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác thì giao dịch dân sự giả tạo vô hiệu, còn giao dịch dân sự bị che dấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan.”

Về nghĩa vụ khai thuế của người bán và người mua trong hợp đồng chuyển nhượng bất động sản như sau:

 – Đối với người mua:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ của nhà đất là 0,5%.

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ thì Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất được xác định:

Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất = Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ (m2 ) x Giá một mét vuông đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành.

   – Đối với người bán:

Người bán phải chịu 2% thuế TNCN khi chuyển nhượng BĐS. Theo đó, thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng BĐS được xác định bằng giá chuyển nhượng BĐS theo ừng lần chuyển nhượng trừ giá mua BĐS và các chi phí liên quan.