HƯỚNG ĐẾN CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV và HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 23/5/2021 tới đây sẽ là ngày bầu cử ĐBQH khoá XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Nghị Quyết 133/2020/QH14).

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và là ngày hội của toàn dân. Theo đó, người dân (cử tri) được tự mình lựa chọn những người có đủ Đức, Tài để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và tâm huyết với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Luật sư Phạm Thị Thu

Trao đổi với PV, Luật sư Phạm Thị Thu – Giám đốc Công ty Luật TNHH Số 1 Hà Nội đã có những chia sẻ các vấn đề sau:

– Nguyên tắc bầu cử
– Thế nào là bầu cử dân chủ, đúng pháp luật ?
– Cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH quy định như thế nào?
– Cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ĐB HĐND các cấp thực hiện như thế nào?
– Những điểm mới so với nhiệm kỳ trước của Luật số 47/2019/QH14.
– Thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội, không bầu HĐND cấp Phường tại các Quận và thị xã Sơn Tây.

Mời quý vị cùng xem lại chương trình theo link dưới đây: