Đánh nhau gây thương tích – Xử lý như thế nào?

Vì rượu bia mà gây gổ đánh nhau gây thương tích sẽ bị xử lý hành chính hay hình sự? Trẻ vị thành niên gây thương tích cho người khác có bị xử lý hay không? Luật sư Phạm Thị Thu, Giám đốc Công ty Luật số 1 Hà Nội phân tích các quy định của pháp luật.

Xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết tại: https://vov2.vov.vn/danh-nhau-gay-thuong-tich-xu-ly-nhu-the-nao-32396.vov