Chuyển đổi quyền sử dụng đất là gì? Đặc điểm của hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất?

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên chuyển giao đất và chuyển quyền sử dụng đất cho nhau theo quy định của pháp luật đất đai. Chuyển đổi quyền sử dụng đất là một hợp đồng dân sự đặc biệt bởi đó là việc lưu thông đất đai – một tư liệu sản xuất đặc biệt. Vì vậy, việc quy định của pháp luật về chuyển quyền sử dụng đất cũng mang tính chất đặc thù:

1. Chủ thể của hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

Chủ thể của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình. Các chủ thể khác không có quyền trao đổi đất. Hộ gia đình, cá nhân có quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

(1) Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

(2) Đất không có tranh chấp;

(3) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

(4) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Hình thức của hợp đồng 

Theo điểm b, khoản 3, Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản và có thể công chứng, chứng thực theo yêu cầu của các bên. Hình thức của hợp đồng là căn cứ pháp lý để xác định các bên đã tham gia vào hơp đồng.

3. Nội dung của hợp đồng 

Theo quy định của Luật Đất đai, nội dung của hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất phải đảm bảo các nội dung chủ yếu sau:

(1) Tên, địa chỉ của các bên;

(2) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

(3) Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất;

(4) Thời điểm chuyển giao đất;

(5) Thời hạn sử dụng đất của các bên chuyển đổi, thời hạn sử dụng đất còn lại của bên được chuyển đổi;

(6) Chênh lệch về giá trị sử dụng đất (nếu có);

(7) Quyền của người thứ ba đối với đất chuyển đổi;

(8) Trách nhiệm của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng.

4. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

4.1 Nghĩa vụ của các bên chuyển đổi quyền sử dụng đất

– Chuyển giao đất cho nhau đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số liệu và tình trạng đất như đã thỏa thuận;

– Sử dụng đất đúng mục đích, đúng thời hạn;

– Chịu lệ phí về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất đố với diện tích đất mà mình được chuyển đổi và thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về đất đai;

– Thanh toán tiền chênh lệch, nếu giá trị quyền sử dụng chuyển đổi của một bên cao hơn, trừ trường hợp thỏa thuận khác.

4.2 Quyền của các bên chuyển đổi quyền sử dụng đất

– Yêu cầu bên kia giao đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thỏa thuận;

– Yêu cầu bên kia giao cho mình toàn bộ giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;

– Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đã chuyển đổi;

– Được sử dụng đất đúng mục đích, đúng thời hạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Số 1 Hà Nội. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, nhanh chóng cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có vướng mắc các vấn đề pháp lý liên quan.
Mọi thắc mắc của Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau:
  • Điện thoại: 024.6656.9880 – Hotline: 096.128.9933
  • Email: luatso1hanoi@gmail.com
  • Fanpage: Công ty Luật Số 1-HN
  • Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà số 33 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.