Chồng vay tiền nhưng đã chết, vợ có phải trả nợ không?

Để đảm bảo quyền lợi của người cho vay, tậi Điều 615 Bộ luật dân sự 2015 quy định về các đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi người vay chết như sau:

  1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
  3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Căn cứ theo quy định trên, khi người chồng chết thì nghĩa vụ trả nợ sẽ do những người thừa kế sẽ phải thực hiện trả nợ. Nếu người chồng để lại di chúc thì trách nhiệm trả nợ sẽ do những người được hưởng di sản theo di chúc thực hiện. Nếu người chồng không để lại di chúc thì trách nhiệm trả nợ sẽ do người thừa kế theo pháp luật của người chồng thực hiện.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 thì vợ thuộc hàng thừa kế thứ nhất, do đó có trách nhiệm trả nợ tương ứng đối với phần được chia nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Số 1 Hà Nội. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, nhanh chóng cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có vướng mắc các vấn đề pháp lý liên quan.
Mọi thắc mắc của Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau:
  • Điện thoại: 024.6656.9880 – Hotline: 096.128.9933
  • Email: luatso1hanoi@gmail.com
  • Fanpage: Công ty Luật Số 1-HN
  • Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà số 33 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.