Tranh tụng các vụ án Kinh doanh Thương mại

Hoạt động kinh doanh thương mại là một phần tất yếu của nền kinh tế thị trường, ở nước ta hiện nay hoạt động kinh doanh thương mại của người dân đang phát triển nhanh chóng, tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan mà các hoạt động này phải đối mặt với nhiều nguy cơ xảy ra tranh chấp.

Đặc điểm của những tranh chấp trong hoạt động kinh doanh thương mại thường rất gay gắt và phức tạp, đối tượng tranh chấp thường có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn.

Nắm bắt được những khó khăn của khách hàng, Công ty Luật Số 1 Hà Nội với đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và có trình độ nghiệp vụ sẽ giúp khách hàng giải quyết những khó khăn kể trên.

Trong hoạt động tranh tụng kinh doanh thương mại, Luật Số 1 Hà Nội thực hiện các dịch vụ pháp lý sau:

– Tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại;

– Tham gia giải quyết tranh chấp đối với việc góp vốn trong doanh nghiệp;

– Giải quyết tranh chấp về quản trị nội bộ doanh nghiệp (tranh chấp liên quan đến bổ nhiệm chức vụ, phân chia lợi nhuận, quy chế hợp tác kinh doanh, tranh chấp cổ đông, thành viên công ty);

– Giải quyết tranh chấp liên quan đến vốn góp, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, điều lệ;

– Giải quyết tranh chấp trong quá trình tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên;

– Tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước bao gồm giải quyết các vấn đề về lao động, tài chính, điều lệ công ty cổ phần và các trình tự thực hiện cổ phần hoá;

– Giải quyết các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, với những yêu cầu liên quan đến kinh doanh thương mại, Luật số 1 Hà Nội còn cung cấp những dịch vụ sau:

– Thực hiện thủ tục yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

– Thực hiện thủ tục yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại;

– Thực hiện thủ tục yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam, trừ trường hợp bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án;

– Thực hiện thủ tục yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;

– Thực hiện thủ tục yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài;

– Thực hiện thủ tục khác về kinh doanh, thương mại.

Hãy liên hệ ngay với Luật sư theo số hotline 1900 966 980 khi bạn gặp rắc rối với pháp luật về kinh doanh thương mại.